Poikkeustilanteen takia supistamme puhelinpalvelumme aukioloaikaa 20.11.–31.12.2023 väliseksi ajaksi. Lue lisää

Jaa artikkeli

NPS-kysely toi esiin Suomen Kuntaperinnän vahvuudet

Tuore asiakastyytyväisyyskysely kannustaa Suomen Kuntaperintää jatkamaan asiakaslähtöistä toimintatapaansa. Lempeän napakkaa otetta toteuttava perintäpalvelu sai suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä kuvaavaksi NPS*-lukemaksi 82, joka on erinomainen tulos. Kysely suoritettiin loppuvuodesta 2021.

Perintäpalveluita kunnille, sote-sektorille ja julkisomisteisille yrityksille tarjoava Suomen Kuntaperintä auttaa asiakkaitaan tulouttamaan saatavansa takaisin tehokkaasti, mutta kuntalaisten näkökulmasta inhimillisesti ja vastuullisesti.

– Toimeksiantajamme ovat yleisesti hyvin tyytyväisiä toimintaamme. Erityisesti kuulemme usein kiitosta yhteyshenkilöidemme ja asiakaspalvelumme ammattitaidosta, kertoo Suomen Kuntaperinnän toimitusjohtaja Christian Sjöstrand.

Suomen Kuntaperinnän kaikki toimeksiantajat saavat tasalaatuisen, sujuvan palvelun, oli kyseessä sitten pieni kunta, isompi kaupunki tai sairaanhoitopiiri. Jokaiselle toimeksiantajalle nimetään oma perintäasiantuntija, jonka kanssa yhteydenpito on helppoa ja nopeaa. Henkilökohtaiseen asiakaspalveluun panostetaan sekä toimeksiantajien että velallisasiakkaiden kohdalla.

– Asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksissa minua ilahduttivat lisäksi järjestelmämme toimivuuteen liittyvät palautteet, kiittää Sjöstrand.

Suomen Kuntaperinnän käytössä on oma, räätälöity perintäjärjestelmä, jonka kautta myös kommunikoidaan toimeksiantajien kanssa. Toiveet järjestelmän parantamisesta tai toimintatapojen suoraviivaistamisesta otetaan aina mielellään vastaan, sillä toiminnan kehittäminen yhden asiakkaan kanssa helpottaa samalla myös muita asiakkaita. Kehityskohteissa keskitytään yleisesti manuaalisen työn vähentämiseen ja ketterään toimintaan.

Sujuvuutta asiakkuuden ensimetreiltä asti

Suomen Kuntaperinnän asiakkuusmäärä on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana 35 uudella julkisen sektorin asiakkaalla. Uusien asiakkuuksien aloituskäytäntöihin on kiinnitetty huomiota, jotta kaikki sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Saatavien perintää hoidetaan kaikissa perintäyhtiöissä samalla tavalla, perintälain mukaan, mutta pienillä parannuksilla voi olla iso vaikutus asiakkaan arkeen.

– Käymme uuden asiakkaan kanssa aina tarkoin läpi heidän nykytilanteensa sekä käytännön tasolla että toiveiden osalta. Aloituspalaveri on myös pienimuotoinen perintäkoulutus, jossa saattaa kunnan tai kaupungin laskuttajillekin tulla jotain uutta tietoa, sellaista ”hyvä tietää” -asiaa, kuvailee Suomen Kuntaperinnän asiakkuuspäällikkö Mia Vihtalahti.

– Uusia asiakkaitamme askarruttaa usein se, paljonko toimintatavat muuttuvat ja kuinka iso prosessi perintätoimiston vaihdos on. Jälkikäteen olemme kuulleet positiivisen yllättyneitä reaktioita, miten vaivattomiksi he ovat yhteistyön aloittamisen ja kaikki käytännön vaiheet kokeneet, jatkaa Vihtalahti.

Suomen Kuntaperintä hoitaa toimeksiantoja keskimäärin 25 000–30 000 kpl kuukaudessa, vuositasolla 400 000 kpl. Perintäpalveluiden ulkoistaminen siihen erikoistuneelle toimijalle on miellyttänyt Kuntaperinnän toimeksiantajien lisäksi myös velallisasiakkaita, joiden asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla, keskimäärin 4,6 (asteikolla 1-5).

– Asiakkaista huolehtiminen tarkoittaa meille myös velallisasiakkaidemme mahdollisten taloudellisten vaikeuksien ennaltaehkäisyä. Toimitamme maksuvaatimuksen yhteydessä tietoa talouden neuvontapalveluista, jotta velallinen saisi sujuvasti ja tarpeen mukaan apua velkojensa järjestelyyn, taustoittaa Sjöstrand.

Saatekirje sisältää tietoa oikeusaputoimiston, takuusäätiön ja Yritys-Suomen neuvontapalveluista sekä yhteiskunnallisten tahojen luottomahdollisuuksista. Ohjeistus laadittiin yhdessä Takuusäätiön kanssa. 

Asiakkaidemme avoimia palautteita NPS*-kyselyssä:

  • ”Sujuvaa toimintaa, helppoa yhteydenpitoa, osaavaa henkilöstöä. Vain hyvää sanottavaa! Olen tyytyväinen, että vaihdoimme perintäyhteistyökumppania vuonna 2020.”
  • ”Palvelu toimii hyvin ja tulokset perinnän osalta ovat edellistä toimijaa selvästi paremmat.”
  • ”Nopeat vastaukset kysymyksiin ja neuvontaa aina tarvittaessa. Yhteyshenkilö hyvin tavoitettavissa.”
  • Velallisilta ei ole tullut juuri lainkaan negatiivista palautetta Kuntaperinnän toiminnasta tai palveluista.”
  • ”Erittäin toimiva järjestelmä. Ystävällinen ja avulias henkilökunta.”
  • ”Yhteistyö on ollut sujuvaa ja kaikin puolin toiminut hyvin.”

*NPS eli Net Promoter Score on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. Se mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit yrityksen palvelua tai tuotteita ystävällesi tai kollegallesi?”.