Poikkeustilanteen takia supistamme puhelinpalvelumme aukioloaikaa 20.11.–31.12.2023 väliseksi ajaksi. Lue lisää

Jaa artikkeli

PPSHP arvostaa perintäpalveluiden eettisyyttä ja pitkäjänteisyyttä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on ollut Suomen Kuntaperintä Oy:n (ent. Taitoa Kuntaperintä Oy) asiakkaana kesästä 2016 lähtien. Fuusioiden myötä Suomen Kuntaperintä Oy:n palvelut ovat jatkossa saatavilla kaikille Sarastian ja Monetran asiakkaille.

PPSHP:llä on monta syytä olla myös jatkossa Suomen Kuntaperinnän perintäpalveluiden käyttäjä.

– Perintäyhtiön kotimaisuus on meille iso asia valinnan taustalla. Se, että sairaalamaksujen perintäkulut valuisivat ulkomaalaisessa omistuksessa oleville perintäyhtiöille ulkomaille, ei kuulosta hyvältä. Nyt raha ohjautuu kuntasektorille, mikä on kansantaloutemme kannalta kestävämpi ratkaisu, sanoo PPSHP:n talousjohtaja Jarkko Raatikainen.

Myös perintäyhtiön toimintatavalla on merkitystä. Perintäyhtiön voi perustaa hyvinkin kepein taustoin. Perintäyhtiön tulee rekisteröityä AVI:lla, mutta varsinaista lupaa ei enää tarvita. AVI voi kuitenkin kieltää sellaisen toiminnan kokonaan tai osittain, joka rikkoo lakia tai hyvää perintätapaa.

– Perintää voi tehdä niin monella tavalla. Suomen Kuntaperinnän tapa periä on inhimillinen ja tiedän, että siellä toimitaan tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Jälkiperinnän ansaintalogiikka ei ole myöskään liian raju. Kaiken kaikkiaan käytäntö on sujunut mukavasti, Raatikainen lisää.

Toimiva kumppanuus perustuu luottamukseen

Myös julkiselle sektorille sopivat järjestelmät ja ohjelmistot vakuuttivat Raatikaisen.

– Ne sopivat nimenomaan sairaalan toimintaan ja ovat parhaan käytännön mukaisia, hän sanoo.

Raatikainen korostaa, että perintäyhtiö on heille kumppani, jonka kanssa toimitaan läheisessä yhteistyössä. Luottamus on toiminnan kivijalka.

– Emme hae vain sopivia järjestelmiä, vaan tiivistä kumppanuutta. Kliinisellä kilpailutuksella se olisi vaikea saavuttaa ja yhteistyöstä katoaisi pitkäjänteisyys, hän korostaa inhouse-toiminnan etuja.

PPSHP:n asiakasmaksut olivat vuonna 2018 vuodeosastolla 10,4 Me ja avohoidossa 11,7 Me eli yhteensä 23,3 Me. Summista kirjataan luottotappioiksi 500 000 – 900 000 euroa.

– Niinhän se on, että jos ihmisellä on maksuvaikeuksia, jää sairaalamaksu helposti maksamatta. Siitä kun ei synny nopeaa sanktiota verrattuna vaikka sähkölaskuun, Raatikainen sanoo.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)

PPSHP on pohjoisin viidestä Suomen yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä. Sen toiminta-alueella asuu noin 400 000 ja Pohjois-Suomen kattavalla erityisvastuualueella noin 740 000 henkilöä. Sairaanhoitopiirillä on kaksi sairaalaa, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulaskankaan sairaala sekä kehitysvammahuollon toimintayksikkö. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla suurimmaksi osaksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimii 12 kunnan yhteinen päivystysyksikkö (Oulun seudun yhteispäivystys), joka vastaa jäsenkuntien perusterveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksestä sekä erikoissairaanhoidon päivystyksestä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluu 29 jäsenkuntaa. Alueen suurin kunta on Oulu ja pienin Hailuoto.