Reviren asiakaspalvelun aukioloajat kesällä.  Lue lisää

Puolangalla nautitaan käytön helppoudesta ja varmasta palvelusta

Puolangan kunta otti Kuntaperinnän palvelut käyttöön kesäkuun 2021 alussa. Aikaisemmin perinnästä oli vastannut yksityinen perintätoimisto, mutta nyt haluttiin hyödyntää kuntiin erikoistuneen perintätoimiston palveluita.

– Käynnistys vei kunnassa yhteensä muutaman päivän työpanoksen, kartoitimme yhdessä tarpeet mitä haluamme sekä kävimme läpi vastuualueet, kertoo Puolangan Va. hallintojohtaja Henri Pätsi.

Kunnan laskutuksesta vastaavat sihteerit osallistuivat aloituspalaveriin, koska Kuntaperinnälle tarvittiin tieto mikä taho kulloinkin laskuttaa. Asiakkaalla eli kuntalaisella pitää olla tieto, mistä lasku on hänelle tullut.

– Käyttöönotto sujui nopeasti, kaikki oli vaivatonta. Usein pitää esimerkiksi huolehtia itse että asiat etenevät, mutta Kuntaperintä ehdotti aktiivisesti toimenpiteitä ja aikatauluja miten käyttöönottoa vietiin eteenpäin, Pätsi jatkaa.

Lyhyen kokemuksen perusteella yhteistyö on toiminut hyvin, Kuntaperinnän asiantuntijat esimerkiksi vastaavat kysymyksiin yleensä saman päivän aikana.

– Kuntaperinnän järjestelmä on myös hämmästyttävän helppo käyttää, Pätsi toteaa.

Palautetta on tullut myös jopa asiakkailta, että perintäkulut ovat kohtuulliset, kun normaalisti jo maksusuunnitelmien laatimisesta peritään isot summat. Pätsin mukaan onkin tärkeää, että kun kunta on velkojana, sillä ei ”tehdä bisnestä”. Kuntaperinnällä on myös yksityisiä perintätoimistoja selkeästi pitemmät maksusuunnitelmat, mikä osaltaan hyödyttää sekä kuntaa että kuntalaisia.

– On tärkeää, että saatavat kotiutuvat, mutta siten että huomioidaan myös kuntalaiset, hän korostaa.

Yksi iso etu on siinä, että kunta sai ulosoton sähköisen hakijaluvan, jotta Kuntaperintä voi toimia teknisenä toimijana saatavien ulosottoon siirroissa, suoran yhteyden kautta. Tämä hyöty korostuu, jos kunnassa on esimerkiksi paljon perinnän kautta haettavia terveyskeskusmaksuja. Hakijaluvan hyödyntäminen vähentää huomattavasti kunnassa tehtävää työtä.

Kysyttäessä arvosanaa palveluille, Pätsi miettii hetken ja antaa yhdeksän.

Yhteistyö hyödyttää kaikenkokoisia kuntia

Ajatus Kuntaperinnän palveluista tuli Puolangalle alunperin Monetra Oulusta, joka hoitaa kunnan taloushallinnan. Monetra oli myös aloitusvaiheessa mukana, koska heidän asiantuntijat tunsivat entuudestaan Puolangan kunnan työntekijät.

– Monetra tarjoaa kunnille talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Yhdessä Kuntaperinnän kanssa voimme tarjota kaikki palvelut hankinnasta perintään, mikä on sitten viimeinen linkki kokonaisuudessa, kertoo Monetran asiakkuuspäällikkö Sanja Starck.

Hänen mukaansa kokemukset yhteistyöstä ovat olleet huippuhyviä, asiakkailta on tullut pelkkää positiivista palautetta. Projektit ovat menneet loistavasti ja nopeasti, palvelun piiriin siirtyminen on sujunut jouhevasti.

– Kuntaperinnällä on hirveän hyvä ote asioihin, loistava paketti jossa tulee niin meille kuin asiakkaillekin selväksi mistä on kyse, ja kuka tekee mitäkin. Luonnollisesti heillä on rautainen kokemus perintäpalveluista, Sanja jatkaa.

 Verrattuna yksityisiin perintäpalvelun tarjoajiin Kuntaperinnällä on Sanjan mukaan pitkä lista etuja:

  1. Perintää tehdään niin ihmisläheisellä ja humaanilla otteella kuin voi.
  2. Asiakasymmärrys on olemassa valmiina läpi prosessin, eli kunnan ei tarvitse avata omaa toimintaansa, näin säästyy aikaa ja vaivaa käyttöönotossa.
  3. Toiminta on läpinäkyvää ja kustannustehokasta.
  4. Asiakaspalvelu pelaa, palvelukanavat ovat kunnossa ja yhteyshenkilöt ovat aina tavoitettavissa.
  5. Kuntaperintä on kotimainen voittoa tavoittelematon toimija, tulovirrat jäävät Suomeen ja perintämaksut ovat kohtuullisia.
  6. Perimmäisen tavoitteen saavuttaminen, eli perinnässä olevat maksut saadaan tehokkaasti tuloutettua kunnalle.

Puolangan jälkeen useat muutkin lähialueen kunnat ovat kiinnostuneet palveluista, kysyntää on tullut jopa hämmentävän paljon ja lyhyellä aikataululla.

– Markkinointia ei ole hirveästi tarvinnut tehdä, mikä on asiakkuuspäällikön näkökulmasta oikein hyvä. Meillä on palvelu, joka menee myymättä kaupaksi, Sanja iloitsee.

– Voin sanoa, että itsekin hengitän helpommin kun on yksi huoli vähemmän, että voidaan tarjota asiakkaalle laadukasta yhteistyötä kautta linjan.

Kuva: Puolangan kunnan kuvapankki