Reviren asiakaspalvelun aukioloajat kesällä.  Lue lisää

Suomen Kuntaperinnän avulla tasapuolista kohtelua

– Pahimmillaan perintä saattoi jäädä pitemmäksi aikaa tekemättä kokonaan, muistelee talousjohtaja Mikael Boström.

– Lähtökohtana vaihdoksessa oli tasapuolinen kohtelu, ja työajan vapauttaminen muihin kuntalaisten palveluihin, sanoo hallintopäällikkö Camilla Söderström.

– Jos laskuja ei makseta, siirtyvät ne muiden kuntalaisten maksettaviksi, Söderström jatkaa.

Suomen Kuntaperinnän lisäksi pyydettiin tarjous toiseltakin yritykseltä, jonka palvelut olivat suunnilleen samalla tasolla. Asian ratkaisi kuitenkin se, että Kauniainen päätti liittyä Sarastian omistajaksi, jolloin kustannuksissa säästettiin selkeästi.

– Suomen Kuntaperinnän ohjelma ja käyttöliittymä myös vakuuttivat, Boström sanoo ja jatkaa:

– Lisäksi Suomen Kuntaperinnän kotimaisuus oli arvona hyvä, vaikka se ei luonnollisesti voinut lain mukaan olla valintakriteeri.

Uudesta palvelusta tiedotettiin ajoissa mm. KaunisGrani-lehdessä ja kotisivuilla. Laskuihin laitettiin myös etukäteen tieto tulevasta muutoksesta. Kauniaisten kokemuksen mukaan Suomen Kuntaperinnältä tuli hyvin apua ja neuvoja siirtymävaiheessa ja palvelu oli hyvin ystävällistä.

– Alkuun tuli vielä kaupungille puheluita laskuista, mutta melko nopeasti ihmiset oppivat soittamaan Suomen Kuntaperinnälle, kertoo Söderström.

Kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento muistelee, että siirtymävaihe oli aluksi hieman työläs.

– Osasyy oli kyllä se, etteivät kaikki laskutustiedot olleet ajan tasalla, mikä tietenkään ei ollut Suomen Kuntaperinnän vika. Suomen Kuntaperintä ei kuitenkaan perinyt tästä johtuneesta ylimääräisestä työstä palkkioita, hän jatkaa.

Perinnän ja selvittämisen yhteydessä saatiin kuitenkin tiedot päivitettyä ja ensimmäisen kierroksen jälkeen ei enää tullut palautteita juuri lainkaan. Nykyään pysytään aikatauluissa, perintä toimii ja tuloja tulee.

Tällä hetkellä Suomen Kuntaperintä hoitaa käytännössä kaikki Kauniaisten perintätoimet. Filipsson-Korento toteaa, että palvelu pelaa hyvin:

– Prosessi jatkuu ilman katkoksia, mikä johtuu toki siitä, että Suomen Kuntaperinnän henkilöt hoitavat perintää päätyökseen. Toimii paremmin ja tehokkaammin, kuin jos itse tehtäisiin.

Boströmin mukaan joistakin laskuista tulee vielä Suomen Kuntaperinnältä kyselyitä, mutta tapaukset ovat sellaisia, ettei ilman kyselyä niitä pystytä selvittämään. Tärkein muutos verrattuna entiseen liittyy Söderströmin mukaan kuitenkin asiakkaisiin eli kauniaislaisiin:

– Kaikkia asiakkaita käsitellään samalla tavalla, tasa-arvoisesti, tasapuolisesti.

Jos pitäisi suositella Suomen Kuntaperintää asteikolla 4–10, kolmikko antaa lyhyen harkinnan jälkeen yhdeksän ja puoli.