Öppetider för Revirens kundtjänst på sommaren. Läs mer

Finlands Kommuninkasso är nu Revire

Revire Inkasso är ett helt och hållet inhemskt inkassobolag, som har specialiserat sig på att hjälpa kommuner, städer, välfärdsområden och offentligt ägda bolag med genomförandet av inkassotjänster

Avtalskund

Inkasso med ett milt men fast grepp 

Vi hjälper våra kunder att driva in sina fordringar på ett effektivt sätt – men sett ur inkassokundens synvinkel på ett mänskligt och ansvarsfullt sätt.

Inkassokund

Hjälp med hantering av inkassoförfaranden

Vi hjälper våra kunder att sköta de åtgärder som hänför sig till inkasso. Vi arbetar hårt för att hitta olika åtgärder som gör det möjligt att nå bästa möjliga resultat för alla parter.

Revire inkassotjänster

Revire

Solid sakkunskap 

Som vår kund behöver du inte fundera över huruvida kunnandet i din egen organisation räcker eller om saker går rätt. När du får hela vårt kunnande till ditt förfogande framskrider saker och ting smidigt.  

Handla enkelt i webbtjänsten

I webbtjänsten kan du flexibelt granska dina fakturor, betala ditt fordran, föreslå en betalningsöverenskommelse eller skicka ett meddelande till Revire Inkasso. Tjänsten loggas in med dina egna bankuppgifter.