På grund av ett oförutsett läge är vi tvungna att begränsa öppettiderna för vår telefonservice under tiden 20.11.–31.12.2023. Läs mer

Avtalskund

Revire Inkasso är ett helt och hållet inhemskt inkassobolag, som har specialiserat sig på att hjälpa kommuner, städer, välfärdsområden och offentligt ägda bolag med genomförandet av inkassotjänster

Inkasso med ett milt men fast grepp 

Vår uppgift är att sköta inkassouppdragen så att det gagnar alla. Vi hjälper våra kunder att driva in sina fordringar på ett effektivt sätt – men sett ur inkassokundens synvinkel på ett mänskligt och ansvarsfullt sätt. Vi arbetar hårt för att hitta en väg som för alla parter leder till det bästa möjliga resultatet, Med ett fast men milt grepp. 

Fördelarna med våra inkassotjänster 

Egen kontaktperson

Som vår avtalskund får du en egen dedikerad kontaktperson för inkassoärenden

Nöjda kunder

Vårt NPS-resultat är 76, vilket visar på att våra avtalskunder är nöjda med våra inkassotjänster.

En lättöverskådlig Online-tjänst

I tjänsten kan du lätt följa med hela inkassoprocessen från början till slut i realtid.

Våra övriga inkassotjänster

Arv till allas bästa

Vi arbetar hårt för att hitta olika åtgärder som gör det möjligt att nå bästa möjliga resultat för alla parter.

Revires inkassotjänster

Vi frigör din personal att sköta andra uppgifter och ser till att din organisation får sina pengar möjligast snabbt.