På grund av ett oförutsett läge är vi tvungna att begränsa öppettiderna för vår telefonservice under tiden 20.11.–31.12.2023. Läs mer

Frivillig inkasso

Vi har ett inkassoprogram som är skräddarsytt för den offentliga förvaltningen samt sektorns mest sakkunniga experter. På så sätt kan vi försäkra oss om att kommunens, stadens eller välfärdsområdets inkasso sköts lätt. Vi frigör din personal att sköta andra uppgifter och ser till att din organisation får sina pengar möjligast snabbt.  

Meningen med frivilligt inkasso är att få inkassokunden att betala en förfallen skuld eller avtala om betalningsarrangemang med oss.  Det första steget i frivilligt inkasso är den betalningspåminnelse som vi skickar från vår påminnelsetjänst på uppdrag av vår kund. 

Om fordran ännu är obetald efter betalningspåminnelsen kan de egentliga inkassoåtgärderna fortsätta genom att skicka ett eller flera betalningskrav. I anslutning till det andra betalningskravet skickar vi med information om olika ekonomiska rådgivningstjänster så att inkassokunden smidigt och vid behov kan få rådgivning angående sina skulder.  

Under hela inkassoprocessen har inkassokunden möjlighet att komma överens om betalningsarrangemang med oss – redan efter den första betalningspåminnelsen. Frivilligt inkasso förorsakar inte någon betalningsanmärkning för inkassokunden.  

Så här framskrider inkassoprocessen 

1. Betalnings-påminnelse 

2. Betalningskrav 

3. Efterbevakning 

4. Juridiskt inkasso 

Våra övriga inkassotjänster 

Revire

Solid sakkunskap 

Som vår kund behöver du inte fundera över huruvida kunnandet i din egen organisation räcker eller om saker går rätt. När du får hela vårt kunnande till ditt förfogande framskrider saker och ting smidigt.