På grund av ett oförutsett läge är vi tvungna att begränsa öppettiderna för vår telefonservice under tiden 20.11.–31.12.2023. Läs mer

Juridiskt inkasso

Som vår kund behöver du inte fundera över huruvida kunnandet i din egen organisation räcker eller om saker går rätt. När du får hela vårt kunnande till ditt förfogande framskrider saker och ting smidigt.  

Juridiskt inkasso av offentligrättsliga och privaträttsliga fordringar kräver sakkunskap och färdiga processer – något som vi kan erbjuda våra avtalskunder.  

Om fordran inte är betald efter frivilligt inkasso kan inkassoåtgärderna övergå till juridiskt inkasso, vilket innebär att ärendet överförs till tingsrätten för att få en utsökningsbar dom. 

Om det är fråga om en direkt utsökningsbar betalning ger vi en rekommendation om att inleda utsökning.  

Vi erbjuder rådgivning även åt inkassokunden under hela processen. När hen får meddelande om stämningsansökan kan hen genom att agera snabbt undvika en betalningsanmärkning. Därför ger vi alltid rådet att betala skulden snabbt – det är den bästa lösningen för alla.  

Så här framskrider inkassoprocessen 

1. Betalnings-påminnelse 

2. Betalningskrav 

3. Efterbevakning 

4. Juridiskt inkasso 

Våra övriga inkassotjänster 

Revire

Solid sakkunskap 

Som vår kund behöver du inte fundera över huruvida kunnandet i din egen organisation räcker eller om saker går rätt. När du får hela vårt kunnande till ditt förfogande framskrider saker och ting smidigt.