På grund av ett oförutsett läge är vi tvungna att begränsa öppettiderna för vår telefonservice under tiden 20.11.–31.12.2023. Läs mer

Inkassokund

Vi hjälper våra kunder att sköta de åtgärder som hänför sig till inkasso. Vi arbetar hårt för att hitta olika åtgärder som gör det möjligt att nå bästa möjliga resultat för alla parter. Vi hjälper dig med milt men fast grepp.

Ofta frågade frågor

Här är de vanligaste frågorna med deras svar. Du kan hitta fler frågor med svar på sidan Ofta frågot frågor.

Utgångspunkten är att både den som fakturerar och inkassobolaget har rätt att lita på att den ursprungliga fakturan har kommit fram om även den betalningspåminnelse som skickats till samma adress har kommit fram. Kontrollera gärna att inte den ursprungliga räkningen skickats till dig till exempel via Omaposti-tjänsten.  

Om räkningen kommit bort i postgången påverkar det inte din skyldighet att betala påminnelseavgiften.  

Om du inte fått den ursprungliga räkningen på grund av felaktiga adressuppgifter bör du stå i kontakt med vår kundtjänst för att reda ut ärendet. Om din adress har ändrats bör du meddela den nya adressen både den ursprungliga faktureraren och till Revire Inkasso. Du kommer väl ihåg att du även har en skyldighet att se till att uppgifterna i handelsregistret är rätta och uppdaterade. 

Om räkningen har betalts för sent och en betalningspåminnelse redan har skickats ut bör du betala förseningsräntan och påminnelseavgiften enligt de uppgifter som finns på betalningspåminnelsen.

Det lönar sig dock att via nätbank eller kontoutdrag försäkra sig om att betalningen betalats till rätt konto och att rätt referens har använts.

Om den ursprungliga fakturan har gjorts upp på felaktiga grunder bör du snarast möjligt ta kontakt med vår kundtjänst eller den ursprungliga faktureraren. Vi avbryter inkassoåtgärderna för den tid utredningen pågår.  

Vi kan komma överens om en betalningsplan i de flesta fall – beroende på borgenär och i vilket skede inkassoärendet är.  

Stå i kontakt med vår kundtjänst snarast möjligt. Fundera först på egen hand vad du vill föreslå (hur stora rater och vilka förfallodagar som passar dig). Vår kundtjänst strävar efter att hitta den bästa lösningen som passar just din situation.  

Den avgift (20-50€) som bärs upp i anslutning till uppgörandet av en betalningsplan bestäms på basen av storleken på skuldkapitalet samt hur långt avtalet är – men vi kommer tillsammans överens om den mest fördelaktiga lösningen för dig.  

Hur bör jag agera?

Vi tar hänsyn till individuella livssituationer och håller våra inkassokostnader rimliga. Vi vill förebygga eventuella ekonomiska svårigheter och erbjuder vid behov en stege tillbaka till ekonomisk balans. Först och främst rekommenderar vi att du bekantar dig med de ofta ställda frågorna.