På grund av ett oförutsett läge är vi tvungna att begränsa öppettiderna för vår telefonservice under tiden 20.11.–31.12.2023. Läs mer

Kontaktuppgifter

Revire Perintä Oy hjälper kommuner, städer, välfärdsområden och offentligt ägda företag att implementera inkassotjänster.

Basuppgifter 

Postadress:
Revire Inkasso Ab
PB 41
15101 Lahtis

FO-nummer:
2689224-6

Faktureringsuppgifter

Nätfaktureringsadress:
003726892246

Förmedlarkod:
003703575029 / CGI

Kundtjänst

Här hittar du kontaktuppgifter till vår kundtjänst

Om ditt ärende gäller en betalningspåminnelse eller en betalningsförfrågan, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Kontaktperson för inkassotjänsterna 

Christian Sjöstrand
Verkställande direktör 
christian.sjostrand@revire.fi

Whistleblowing-kanal

Whistleblowingkanalen erbjuder våra kunder, vår personal och övriga intressegrupper en konfidentiell kanal genom vilken Revire Inkasso kan bli föremål för en intern granskning på basis av misstankar om eventuellt missbruk eller verksamhet som strider mot verksamhetsprinciperna.