På grund av ett oförutsett läge är vi tvungna att begränsa öppettiderna för vår telefonservice under tiden 20.11.–31.12.2023. Läs mer

Ofta frågade frågor

Betalningspåminnelser 

Utgångspunkten är att både den som fakturerar och inkassobolaget har rätt att lita på att den ursprungliga fakturan har kommit fram om även den betalningspåminnelse som skickats till samma adress har kommit fram. Kontrollera gärna att inte den ursprungliga räkningen skickats till dig till exempel via Omaposti-tjänsten.  

Om räkningen kommit bort i postgången påverkar det inte din skyldighet att betala påminnelseavgiften.  

Om du inte fått den ursprungliga räkningen på grund av felaktiga adressuppgifter bör du stå i kontakt med vår kundtjänst för att reda ut ärendet. Om din adress har ändrats bör du meddela den nya adressen både den ursprungliga faktureraren och till Revire Inkasso. Du kommer väl ihåg att du även har en skyldighet att se till att uppgifterna i handelsregistret är rätta och uppdaterade. 

Många offentliga sammanslutningar har utlokaliserat skickandet av betalningspåminnelser till inkassobolag. I de betalningspåminnelser som Revire Inkasso skickar nämns;  

”Nedanstående räkning har förts över till vår påminnelsetjänst” – eller i praktiken skickar kommunen, välfärdsområdet eller någon annan ursprunglig fakturerare inte längre betalningspåminnelserna själva utan de skickas via Revire Inkassos påminnelsetjänst. 

Om den ursprungliga fakturan har gjorts upp på felaktiga grunder bör du snarast möjligt ta kontakt med vår kundtjänst eller den ursprungliga faktureraren. Vi avbryter inkassoåtgärderna för den tid utredningen pågår.  

Vi använder oss av de för konsumenterna avgiftsfria Omaposti- och Kivra-tjänsterna för att skicka ut den första betalningspåminnelsen med. 

Omaposti och Kivra är två av våra digitala servicekanaler. Du kan betala den betalningspåminnelse som vi skickat direkt från ditt bankkonto via tjänsten i fråga eller flytta över uppgifterna till din nätbank och betala via den.  

Via de här tjänsterna kan betalningspåminnelserna skickas ut snabbt och säkert. Du får ett meddelande när du fått post eller när förfallodagen närmar sig. Tjänsterna gör det möjligt för våra personkunder att smidigt sköta betalningar via elektroniska kanaler. Läs mer på omaposti.fi eller kivra.fi. 

Ett enkelt och snabbt sätt att kontrollera eventuella öppna räkningar är via tjänsten oma.revire.fi. Där kan du även flytta förfallodag, föreslå en betalningsplan eller betala räkningar. Via tjänsten kan du även skicka meddelanden till vår kundtjänst. 

I enlighet med god inkassosed ska inkassobolaget försäkra sig om att alla med solidariskt ansvar för vetskap om att en räkning inte betalats. Därför skickas brev till alla med solidariskt ansvar. Det räcker att betalningspåminnelsen eller -kravet betalas en gång. 

Typexempel är dagvårdsavgifter för vilka båda vårdnadshavarna som utgångspunkt har solidariskt ansvar. 

Till brev som skickas till mottagare med solidariskt ansvar nämns ”Brevet har skickats till alla med solidariskt ansvar och skulden bör betalas endast en gång.” 

Betalda räkningar 

Om räkningen har betalts för sent och en betalningspåminnelse redan har skickats ut bör du betala förseningsräntan och påminnelseavgiften enligt de uppgifter som finns på betalningspåminnelsen. 

Det lönar sig dock att via nätbank eller kontoutdrag försäkra sig om att betalningen betalats till rätt konto och att rätt referens har använts.  

Gällande inkassoavgifterna har det ingen betydelse när du fick betalningskravet.  

Om betalningspåminnelsen har betalats efter förfallodagen och betalningskravet redan skickats ut är inkassoavgifterna motiverade.  

Betalningsanmärkning

Betalningspåminnelser eller -krav orsaka inte betalningsanmärkningar i kredituppgifterna. Genom att betala senast på förfallodagen kan du undvika ytterligare påföljder.  

Om en skuld förbli obetald också efter våra betalningskrav kan vi sända en stämningsansökan till tingsrätten. Det är inte längre möjligt att i detta skede avtala om en betalningsplan, utan skulden bör betalas i sin helhet utan dröjsmål.  

Om du inte reagerar på stämningen inom utsatt tid kan tingsrätten avgöra ärendet med en ensidig dom som medför en betalningsanmärkning i kredituppgifterna.  

Uppgörande av betalningsplan 

Vi kan komma överens om en ny förfallodag i de flesta fall. Var i kontakt med vår kundtjänst snarast möjligt om det inte är möjligt att betala skulden i sin helhet senast på förfallodagen.  

Vi kan komma överens om en betalningsplan i de flesta fall – beroende på borgenär och i vilket skede inkassoärendet är.  

Stå i kontakt med vår kundtjänst snarast möjligt. Fundera först på egen hand vad du vill föreslå (hur stora rater och vilka förfallodagar som passar dig). Vår kundtjänst strävar efter att hitta den bästa lösningen som passar just din situation.  

Den avgift (20-50€) som bärs upp i anslutning till uppgörandet av en betalningsplan bestäms på basen av storleken på skuldkapitalet samt hur långt avtalet är – men vi kommer tillsammans överens om den mest fördelaktiga lösningen för dig.  

Överskjutande belopp 

Personkund: Du kan anmäla ditt kontonummer till oss via tjänsten oma.revire.fi eller genom att avgiftsfritt returnera den kontonummerförfrågan som du fått som svarsförsändelse.  

Om du har någon annan räkning öppen hos oss kan du via tjänsten oma.revire.fi begära att det överskjutande beloppet överförs till den öppna skulden. Kom i så fall ihåg att meddela vilket ärendenummer den skuld har till vilken du vill överföra det överskjutande beloppet. 

Företagskund: Om ni meddelar era kontouppgifter via e-post bör det ur e-postadressen framgå ert namn eller ifråga om företag fornamn.efernamn@foretag.fi. I Meddelandet bör det ärendenummer som betalningen hänför sig till nämnas.  

Revire kundtjänst

Tarvittaessa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme sen aukioloaikoina. Autamme sinua hoitamaan perintään liittyvät toimenpiteet.